Dokumenti

Izglītības programmu veidošanā izmantotas Ministru kabineta noteikumos Nr.468 (Rīgā 2014.gada 12.augustā (prot. Nr.43 30.§))  "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" un Ministru kabineta noteikumos Nr.281 (Rīgā 2013.gada 21.maijā (prot. Nr.30 47.§) "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem" norādītā paraugprogrammas.

 Atšķirības vidējās izglītības programmu stundu plānos (+ stundu skaitam nedēļā):

 

Vispārizglītojošais virziens

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens

10. klase

+ 1 latviešu valoda

+ 1 angļu valoda

+ 1 matemātika

11. klase

+ 1 latviešu valoda

+ 1 angļu valoda

+ 2 matemātikas

12. klase

+ 1 latviešu valoda

+ 1 angļu valoda

+ 2 matemātikas