4. - 12.klašu skolēniem Rūjienas vidusskolā tika veikts policijas reids, ar mērķi - meklēt vielas, kuras ir aizliegts ienest skolas telpās.

Reidā piedalījās divi kinologi ar suņiem, paldies par veiksmīgo sadarbību.

Arī turpmāk neatlaidīgi strādāsim pie tā, lai skolas telpās aizliegtas lietas netiktu ienestas.

Sakām paldies vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem par atbalstu cīņā ar apreibinošo vielu lietošanu.

Mūsu jauniešiem ir jāaug zinošiem un veseliem!