Lai pieteiktu savu bērnu mācībām pirmajā klasē 2024./2025. mācību gadā, iesniedz Valmieras novada vienoto pieteikumu un Rūjienas vidusskolas iesniegumu klātienē Rūjienas vidusskolas lietvedībā (Rīgas ielā 30) vai elektroniski no 1. marta plkst. 8.00 līdz 2. aprīļa plkst. 17.00. 

Rūjienas vidusskolas lietvedībā Rīgas ielā 30 iesniegumus pieņems P, O, C, Pk. no plkst. 8.30 līdz plkst. 15.30, T – no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00. Atceries līdzi jāņem bērna likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.
Iesniegumi elektroniskai aizpildīšanai un parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu
 
Elektroniski parakstītie iesniegumi jānosūta uz Rūjienas vidusskolas e-pasta adresi: rujienas.vidusskola@valmiera.edu.lv

 

22.februārī Skolas ielā 24 tikāmies ar topošo, 2024./2025. mācību gada pirmo klašu skolēnu vecākiem. Ja pareizi saskaitījām, pie mums viesojās 34 bērnu vecāki un vecvecāki. Patiess prieks, ka sapulci varējām ieskandināt ar Ēvalda Siliņa dziesmu “Nevajag daudz” mūzikas pedagogu izpildījumā. Kopā ar direktori iepazīstinājām klātesošos ar mūsu mīļo skolu – izglītības programmām, mūsu kopienu un vērtībām. Sarunai virzoties uz to, kāda izskatās skolēnu ikdiena, iepazīstinājām vecākus ar nākamo pirmo klašu audzinātājām: Maritu Kukemilku un Sintiju Markinu.

Audzinātājas bija sagatavojušas aktivitātes – sadalot vecākus grupās (šeit bija nepieciešams mazliet parēķināt, lai noskaidrotu savu komandu), aicinot grupās diskutēt par to, kādas rakstura īpašības mēs katrs saredzam savā bērnā un kādas īpašības būtu vērtīgas pirmās klases skolēnam. Noskaidrojām, ka visbiežāk minētās un noderīgākās īpašības ir zinātkāre, pacietība, radošums, centība un patstāvība. Tālāk klases audzinātājām interesēja vecāku domas, ar kādām grūtībām varētu saskarties bērns, uzsākot mācības 1. klasē. Kļuva skaidrs, ka visvairāk vecākus satrauc tas, kā bērns iejutīsies un pielāgosies jaunajai videi, kā spēs noturēt uzmanību un koncentrēties mācībām. Aktivitātes noslēgumā uzklausījām vecāku idejas par to, ko viņi varētu darīt, lai palīdzētu bērnam iejusties skolā un iedrošinātu viņus. Šeit kopīgi nonācām pie secinājuma, ka svarīgi ir runāt par skolu, neizsakot savas bažas vai pretenzijas bērnam, lai neradītu viņam negatīvu priekšstatu par skolu, vidi, kurā viņam jāpavada ļoti ilgs savas dienas laiks. Tāpat nozīmīgs ir dienas ritms un pieturēšanās pie laicīgas gulētiešanas, kā arī vērtīgām sarunām katru vakaru par to, kā bērnam šodien ir gājis – kas izdevies, pie kā vēl jāpiestrādā. Paldies klases audzinātājām par sagatavoto aktivitāti!

Sapulces pēdējā daļā nonācām pie specifiskā – kā notiek mācību process Rūjienas vidusskolā, ko skolēni apgūst pirmajā klasē, kā arī to, ko piedāvā skola interešu izglītībā, un prezentējām mūsu skolas pievienoto vērtību – pamatizglītības programmu ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā. Šeit tautā saukto “mūzikas virzienu” brīnišķīgi prezentēja mūsu instrumentspēlēs skolotājas-pianistes, duetā atskaņojot jautru skaņdarbu (Sebastian Steinhardt “Dzimšanas diena”). Turpinājumā mums bija iespēja arī izbaudīt mūsu skolotāju-pūšaminstrumentu pedagogu priekšnesumu ar instrumentālu skaņdarbu - Ē.Siliņš “Melodija”, kā arī kaut ko enerģisku ar trombona solo. Uzsvērām ieguvumus, apgūstot instrumentspēli un padziļināti apgūstot mūziku, kā arī informējām par iespēju vecākiem izvēlēties, kurā programmā (pamatizglītības vai pamatizglītības ar augstāk sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā) bērnu pieteikt.

Noslēgumā informējām vecāku par pieteikšanos mācībām pirmajā klasē. Iepazīstinājām ar iesniegumiem – Valmieras novada vienoto pieteikumu un Rūjienas vidusskolas iesniegumu, kas jāiesniedz klātienē Rūjienas vidusskolas lietvedībā (Rīgas ielā 30) vai elektroniski no 1. marta plkst. 8.00 līdz 31. martam plkst. 17.00. Tā kā šogad 31. marts iekrīt brīvdienā, pēdējā pieteikumu iesniegšanas diena ir nākamā darba diena – 2. aprīlis. Rūjienas vidusskolas lietvedības Rīgas ielā 30 darba laiks P, O, C, Pk. no plkst. 8.30 līdz plkst. 15.30, T – no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00. Iesniegumi elektroniskai aizpildīšanai un parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu pieejami Rūjienas vidusskolas mājaslapā, sadaļā “Nāc mācīties RV!”, kā arī šeit, pielikumā, zemāk. Elektroniski parakstītie iesniegumi jānosūta uz Rūjienas vidusskolas e-pasta adresi: rujienas.vidusskola@valmiera.edu.lv. Līdz 8. aprīlim uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vecāks vai likumiskais pārstāvis saņems apstiprinājumu par bērna reģistrāciju izglītības iestādē. Lūdzam atbildēt uz e-pastu, ka esat to saņēmis! Iesniedzot pieteikumu klātienē vai iesniedzot nepieciešamos dokumentus, nepieciešams uzrādīt vecāka personas apliecinošu dokumentu, kā arī bērna dzimšanas apliecību, lai varam pārliecināties par sniegto datu pareizību.

Līdz 10. maijam notiks klašu komplektācija, savukārt līdz 14. jūnijam aicinām vecākus kopā ar bērnu ierasties lietvedībā, lai iesniegtu uzņemšanai nepieciešamos dokumentus – izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi, medicīnisko izziņu nr.026/u, kā arī, ja iespējams, lūdzam iesniegt bērna sasniegumu aprakstu. Ja attiecināms, aicinām iesniegt arī pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Savukārt lūdzam ierasties arī bērnam, lai varam uzņemt portreta foto skolēna apliecības sagatavošanai.

Paldies vecākiem un vecvecākiem par ciemošanos pie mums, kā arī paldies ikvienam, kas palīdzēja sapulcei tapt!

 

Direktora vietniece izglītības jomā

Monta Brīnuma

Cilvēki rada notikumus. Notikumi veido vēsturi. Vēsture dzīvo atmiņā. Manā atmiņā, tavā atmiņā. Skolas atmiņā. ????✨ Tuvojoties Rūjienas vidusskolas 105. dzimšanas dienas salidojumam, uzdrīkstēsimies atklāt, saprast un ieraudzīt, kas piedzīvots un kas sagaidāms mūsu drosmes stāstā! #UzdrīkstiesAtklāt
 
Dalies ar savu drosmes stāstu, arhīva materiālu vai fotogrāfiju – sūtot uz 105@rujienasvidusskola.lv!

“Silto džemperu diena” ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi, klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā skolu telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

Kampaņa aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo, bioloģiski audzētu un pēc iespējas augu izcelsmes pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā Flandrijas teritorijā uzskatāmi izdevās samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

          Patrīcija Ketija Kukaine ir Rūjienas vidusskolas 11. klases skolniece, un kopš šī mācību gada sākuma viņa ir arī skolēnu pašpārvaldes prezidente. Patrīcija Ketija ir rūjieniete kopš dzimšanas, un Rūjienas vidusskola pagaidām ir vienīgā mācību iestāde, kurā viņa ir mācījusies un mācās. Skolas žurnālistes aicināja Patrīciju Ketiju uz interviju.

  

 

          Cik ilgi tu iepriekš darbojies skolēnu pašpārvaldē, pirms tiki ievēlēta par pašpārvaldes prezidenti?

          Pašpārvaldē kopumā darbojos tikai otro gadu, lai gan vēlme iesaistīties tās darbā radās jau agrā vecumā, tas varētu būt 6. vai 7. klasē. Vienmēr pietrūka pašpārliecinātības un drosmes uzdrīkstēties.  Tobrīd blakus nebija arī  neviena drauga, kurš gribētu kopā ar mani doties uz pašpārvaldi.

 

          Cik daudz dalībnieku šobrīd ir tavā komandā?

           Pašpārvaldes komandā ir 26 skolēni no 8. līdz 11. klasei un divi  pedagogi konsultanti, kā arī  darbojas pašpārvaldes izaugsmes grupa 15 jaunāko klašu skolēnu sastāvā.

 

 

          Kā jūs sadalāt pienākumus?

          Pienākumu sadalei veidojam tabulu, kur tiek sarakstīti pienākumi un attiecīgi katram pienākumam pretī tiek ierakstīts skolēna vārds, kuram  uzdots izpildīt konkrēto uzdevumu. Ir reizes, kad katrs pats var izvēlēties veicamo uzdevumu . Tāda kārtība sāka darboties tikai  šogad, pagaidām esam procesā, lai tā pilnvērtīgi funkcionētu.

 

          Kas līdz šim jums ir  bijis visgrūtākais darbs? Kāpēc?

          Pagaidām personīgi man visgrūtākais darbs ir bijis saliedēt jauno komandu. Komandas grūtākais darbs ir bijis erudīcijas spēle “KO TU?”. Tas ir ļoti apjomīgs un detalizēts pasākums, sākot ar uzdevumiem un scenārijiem, tehniskajām lietām, līdz pat vizuālajam noformējumam.  Ir jāsagatavojas laikus un rūpīgi, lai spēļu dienā viss ietu raiti un bez problēmām, kā arī lai būtu patīkami pašiem spēles dalībniekiem. Veidojot šādu pasākumu, ir jāuzņemas liela atbildība.

 

          Un kāds bijis vieglākais darbs?

          Grūti teikt, kas ir bijis vieglākais darbs. Katram uzdevumam, darbam un pienākumam pievēršam lielu uzmanību, lai pat vienkāršākās lietas būtu paveiktas kvalitatīvi.

 

          Kas  tev pašai ir izdevies vislabāk? Ar kādu savu sniegumu  tu lepojies?

          Pagaidām grūti uz to atbildēt, jo nemaz jau tik ilgi nedarbojos pašpārvaldē. Bet es varu pateikt, ka man gandarījumu sagādā noformējuma izveide. Domāju, ka tas man arī labi izdodas.

 

          Vai mazajā skolā varētu būt   atsevišķa skolēnu pašpārvalde?

          Ja no skolēnu puses ir ieinteresētība, kāpēc gan nē? Tikai ir jāsaprot, ka pašpārvalde nav tikai pasākumu organizēšana. Skolēnu pašpārvaldes mērķis ir brīvas un atvērtas vides radīšana, kur ikviens skolēns var pilnveidot savas prasmes un zināšanas, sadarboties ar skolas biedriem un dot pienesumu savai izglītības iestādei.

 

          Kādām 3 būtiskām rakstura īpašībām jāpiemīt pašpārvaldes dalībniekam? Kāpēc?

          Radošums, drosme un pašpārliecinātība. Radošums, lai radītu idejas. Drosme izteikties. Pašpārliecinātība, lai pastāvētu par savu viedokli.

 

          Kāda ir pašpārvaldes emocionālā atmosfēra?

          Katru dienu tā ir pilnīgi citādāka, tātad-mainīga.

 

 

          Kā tu pēc darba pašpārvaldē  atpūties? Kas tevi garīgi uzlādē un kur ņem dzīvesprieku?

 

          Esmu sapratusi, ka īsti nemaz nemāku atpūsties. Bet enerģiju atgūstu,  pavadot laiku ar draugiem vai pie dabas, vai siltākajā sezonā- mototrasē.

 

Vai Tu esi kļūdījusies?

 

          Protams, visi cilvēki kļūdās. Kļūdīties ir cilvēcīgi, galvenais – kļūdu dēļ  nepadoties ceļā uz mērķiem.

 

          Kāds ir tavas dzīves līdz šim lielākais atklājums?

 

          Varbūt tas izklausīsies skarbi, bet esmu sapratusi , ka ne visiem cilvēkiem  var uzticēties.

 

          3.augustā Rūjienas vidusskola svinēs 105. dzimšanas dienu un būs absolventu salidojums. Ko tu novēli savai skolai dzimšanas dienā?

 

          Lai mana skola turpinātu augt un attīstīties. Vēlos, lai tā spētu kalpot kopienai vēl vismaz 105 gadus un ilgāk, nodrošinot mērķtiecīgu audzināšanu visiem skolēniem. Lai mūsu skolas audzēkņi būtu vistalantīgākie un veiksmīgākie! Lai katra diena skolā  piepildītu mūs visus ar spēku, izturību un laimes sajūtu! Mēs esam maza skola, bet mēs esam drosmīgi un ejam uz cēliem mērķiem.

 

          Savukārt mēs tev, Patrīcija |Ketija, vēlam drosmi, izturību un veiksmi, vadot skolēnu pašpārvaldes komandu! Lai mums visiem kopā izdodas!

 

 

Interviju veidoja skolas žurnālistes Andželika un Elīza Elizabete (7.b), Adriana un  Santa(5.a),Emīlija, Emma un Anna (4.a).

Foto no Patrīcijas Ketijas personiskā arhīva

Šogad Rūjienas vidusskolai 105 gadu jubileja! Un mēs to svinēsim īstā Rūjienas garā, akcentējot mūsu vērtības. Par centrālo vērtību šajā jubilejā izvirzām drosmi. Kur tā mīt? No kurienes tā rodas? No spēka, no Rūjienas spēka. Vai Tu jūti, kā Rūjienas spēks spēcina ikvienu, kā tas iedvesmo ikvienu, kā tas dod drosmi uzticēties sev un veidot pasauli plašāku un labāku. Rūjienas drosme – tas nav mīts, tā ir patiesība!

“Rūjienas vidusskola ir īpaša skola un tādi ir tās skolēni un absolventi, kuri kaut reizi savā dzīvē ir spēruši kādu drosmīgu soli. Kas ir drosme? Uzdrīkstēties saprasts, ka varu tikpat daudz kā citi. Sapņot tāpat kā citi, drīkstu darīt tāpat un vēl vairāk kā citi. Dalīsimies ar saviem drosmes stāstiem un satiksimies atkal Rūjienas vidusskolas simt piektās dzimšanas dienas salidojumā 3. augustā. Būsim drosmīgi!” norāda Rūjienas vidusskolas direktore, 70. izlaiduma absolvente Linda Čākure.

Absolventus un skolas viesus 2024. gada 3. augustā sagaida plaša svētku programma. Aicināsim atcerēties, stāstīt un diskutēt, piedalīties tradicionālajā žetonu parādē un gājienā, sagaidīt svinīgus un muzikālus pārsteigumus, kā arī dejot līdz rīta gaismai! 

Lasīt tālāk: Rūjienas vidusskolai 105! Aicinām uz salidojumu 3. augustā